Poskytovanie online služby do zahraničia

Moje skúsenosti s tým, ako účtovať/fakturovať keď robíte web albo inú službu pre zahraničie.

Živnostník

Keď som bol živnostníkom, neplatcom DPH, záviselo či som dodával službu (tvorba SW) do štátu EU alebo mimo.

Služba do EU
Samá byrokracia.
Ak dodávate službu do DPH, musíte sa registrovať pre takzvanú „malú DPH“ resp. registrovaný pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH. Dostanete VAT ID (vlastne len SK pred vaše doterajšie DIČ) a uvádzate ho na faktúre. Faktúru vystavujete bez DPH a pridáte na ňu takúto formulku:
According to Articles 193 to 196 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006
on the common system of value added tax as amended by Council Directive 2006/138/EC of
19 December 2006, the person liable for payment of VAT is the person to whom the service
is supplied.

Naviac, každý štvrťrok musíte podať súhrnný výkaz DPH, v ktorom uvádzate (bonzujete) komu ste koľko vyfakturovali. Tento výkaz sa podáva do 20.teho nasledujúceho mesiaca, teda prvýkrát v roku je to do 20. apríla. Slúži nato, aby mohli na druhej strane odkontrolovať či druhá strana naozaj odvidla DPH. Mimochodom tak isto musíte zaplatiť DPH vy ak si kúpite službu v EU – napríklad reklamu na google adwords.

Problémom býva, ak v súhrnnom výkaze uvediete zlé(neexistujúce) VATID klienta. Už mi teta z daňového nejeden výkaz vrátila pokým som nezačal každé VATID klienta pred zapísaním do výkazu kontrolovať pomocou http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Mimochodom súhrnný výkaz podávate pomocou hviezdnej aplikácie eDane.

Čo robiť s mrte veľa platbami?
Keď som dodával-predával môj SW na faktúru, a nie na licenčnú zmluvu (o ktorej som ešte nevedel) spravil som si v PHP systém ktorý mi a klientovi automaticky vo vlastnom účtovníctve vygeneroval faktúru hneď po prijatí platby cez PayPal. Faktúry vystavovať traba, PayPal účet pokladá DRSR za rovnaký ako bankový.

Služba dodaná mimo EU, alebo na SK
Menej byrokracie.
Pokým ste neplatca DPH tak fakturujete bez DPH, ani nepridávate formuláciu že za odvedenie DPH je zodpovedný príjemca služby.

Fyzická Osoba

Od 2014 som si prerušil živnosť a nepodnikám. Vytvorený software predávam na základne Autorského zákona – licenčnej zmluvy (jedno to isté vytvorené dielo sa predáva dodáva viacerým ľuďom, nesmie to byť služba na zákazku). Autorský zákon (http://www.lita.sk/files/autorsky_zakon.pdf) všetko pekne popisuje, určite mrknite §40. Dozviete sa napríklad, že pokým licenčná zmluva nie je výhradná, nemusí mať písomnú podobu.
Teda od 2014 môj SW (http://www.yofla.com/3d-rotate/) predávam ako fyzická osoba na licenčnú zmluvu. Daňová byrokracia s DPH ale ostala zachovaná. Ak by som už nebol, musel by som sa zaregistrovať pre malú DPH §7a. TIež musím od klientov z EU pýtať ich VATID a bonznúť ich v súhrnnom výkaze DPH.
Pozrite si: Ukážka mojej licenčnej zmluvy ktorú som ukázal (na vyžiadanie) na daňovom úrade.
Bonus: z pasívneho príjmu z lic. zmlvy sa neplatia odvody

Subscription

Ak by som môj SW poskytoval ako subscription (mesačne), tak by som riešil pravidelným mesačným vystavovaním faktúr resp. licenčných zmlúv.

3rd party služby (Click2Sell/Stripe…)

Neviem presne ako fungujú teraz, nepoužívam ich. Kedysi dáááávno som používal ShareIt, ktorý to mal v tej dobe vyriešené tak, že som mu na základe autorského zákona udelil povolenie predávať môj SW v jeho mene. Raz za čas som si previedol peniaze na môj účet a (vtedy) zdanil ako príjem z duševného vlastníctva.

Záverom

Pýtajte sa, čo viem poradím. Informácie su ale bez záruky… Týto témam sa venuje často aj Peter Furmaník:
http://ludskourecou.sk/
a hodnotné info o znižovaní odvodov vie poskytnúť aj:
http://www.slideshare.net/mareklichtner/hackovanie-dan-a-odvodov-pre
Taktiež k podobným témam sa vyjadruje blog superfaktúry:
http://www.superfaktura.sk/blog/faktura-za-sluzby-odberatelovi-do-eu-co-…

Foto: Nicolas Raymond CC

Be the first to comment

Leave a Reply