Logovanie dát pre Internet vecí

Sparkfun Data

https://data.sparkfun.com/

Sprkfun prevádzkuje ich open source server Phant na ktorom môžete zadarmo, ale nie anonymne vytvárať „streams“ kam posielate dáta. Stream je na ich serveri obmedzený na 50mb a 100  odoslaní za 15minút.

Thing Speak

https://thingspeak.com/

Od tvorcov MathLab-u jedno zriadenie s nakratším 15s intervalom odoslania pre domáce použitie zadarmo. Potom inú ceny od 95USD ročne vyššie.

Ubidots

https://ubidots.com/

Zadarmo maximálne 20 zariadení ktoré spolu nepmôžu posielať viac odoslaní ako 60 za minútu. Dáta uchováva maximálne 3 mesiace. Veľmi šíkovná intergrácia so SMS a inými upozorneniami naviazanými na došlé dáta.

Thingsboard

https://thingsboard.io/

Open-Source server na zber a Front-End na vizualizáciu dát z IoT – nutnosť inštalovať na vlastný server (napríklad aj na rPI), paltená enterprise verzia má viac funkcionality.

 

 

foto: Steven Cooper

Be the first to comment

Leave a Reply