Logy CloudFront Lambda@Edge Funckií

Logy Lamda@Edge funkcií nájdete v regióne, kde funkcia bola spustená, nie v defaulnom us-east-1 (N.Virigina) regióne.

Je to trochu metúce, lebo Lambda@Edge funkcie môžu byť zadefionvané len v regióne us-east-1.

Už raz  ma to dobehlo, tak teraz si to hádam už zapamätám.
Rozumnejšie by bolo zvoliť inú metódu rýchleho testovania/debugovania a logovania – napr. vlastná logovacia funkcia zadefiovaná v Lambda Layers.