Mac: Časovač na 10 minút za 2 sekundy

Vytvorte si alebo si stiahnite môj Alfred workflow, pomocou ktorého rýchlo spustíte odpočítavanie.

egg-timer-workflow

Pre Timer (odpočítavanie) na 10 minút stačí napísať „Egg“ a stlačiť Enter.

Pre Timer na ľubovoľný počet minút, napríklad 15, stačí napísať „Egg 15“ a stlačiť Enter.

Prečo E.ggtimer.com
Používa stránku http://e.ggtimer.com/, ktorá je jednoduchá a premyslená. Ostavajúci čas zobrazuje v titulke tabu (aj keď nie je aktívny), takže máte prehľad o zostávajúcom čase.

egg-timer-title-bar

Prečo web-based timer
Lebo je zbytočné inštalovať ďaľší sw, widget,…

Prečo Alfred
Lebo si môžete túto akciu, workflow namapovať aj na key-binding.
Lebo sa dá konfigurovať na predvolenú hodnotu, alebo ľubovolnú podľa dodaného parametru.

Stiahnite si workflow

alfre2logo
Stiahni kliknutím na obrázok