Aktivita pre deti: Vlajka z papiera

Na tesno zrolujte jeden hárok papiera A4 a vytvorte tak „tyč“ pre vlajku. Zabezpečte koniec hárku lepiacou páskov, aby sa neodlepoval, ale ponechajte – nezalepte časť pri vrchu pre vsuntie vlajky. Vlajku vyrobíte odstrihnutím primeranej časti z nového hárku A4 – ca. 1/4 A4 po šírke.

Vlajku pred vložením do tyčky nechajte vyfarbiť deťom. Menším deťom môžete predkresliť vzory na vyfarbovanie.

Vyfarbenú vlajku pripevnite na  tyčku tak, že jej koniec vsuniete pod koniec hárku na rolke-tyčke. Zabezpečte lepiacou páskou.

Doba prípravy materiálu: 2 min.
Doba trvania aktivity: 5-10 min. (vytváranie vlajky)
Miera vytvorenia neporiadku: veľmi nízka
Vek: od 2.5 roku

foto: autor

Be the first to comment

Leave a Reply