Ukážka Async Await v JavaScript-e

Minimalistická ukážka použitia await/await v JavaScripte. Riadky 24,25 kde je použitý await sú zvýraznené. Viď vysvetlenie pod ukážkov kódu:

var data = {}

const task1 = () => {
  return new Promise( (resolve, reject) => {
	setTimeout( ()=>{
	  console.log('task 1 finished')
	  data.taks1 = 1
	  resolve()
	}, 2000)
  })
}

const task2 = () => {
  return new Promise( (resolve, reject) => {
	setTimeout( ()=>{
	  console.log('task 2 finished')
	  data.taks2 = 2
	  resolve()
	}, 2000)
  })
}

const mytasks = async () => {
  await task1()
  await task2()
}

mytasks()
  .then( () => {
		console.log(data)
  })
  .catch( (error) => {
		console.log(error)
  })

Vysvetlenie:

– funkcia v ktorej je pužité await musí byť označená ako async
– await/async je vlastne „syntactic sugar“ pre Promis-es, preto voláme funkciu „mytasks“, v ktorej bol použitý „await“ ako Promis.

 

Foto: autor

Be the first to comment

Leave a Reply