Princípy návrhu vesmírnych lodí

Voľný preklad s dovolením originálneho autora: Akin’s Laws of Spacecraft Design  – zoznam princípov ktoré sa hodia nielen pri návrhu, vývoji, testovaní a výrobe vesmírnych lodí, ale aj hociakého iného, napríklad webového projektu:

 1. Analýza bez čísel je len názorom.
 2. Navrhnúť raketu správne je skoro nemožné a preto je dobrý nápad nvarhnúť raketu tak, aby zvládala aj chybu v návrhu.
 3. Dizajn je iteratívny proces. Počet potrebných iterácií je vždy o jeden viac, ako doterz prebehlo.
 4. Vaše najlepšie dizajnové riešenia sa eventuelne ukážu byť zbytočnými vo konečnom riešení. Naučte sa žiť s týmto sklamaním.
 5. Krivku určujú tri body.
 6. Každá metrika je lineárna – ak sa nakreslí v systéme log-log (obe osi v logaritmickej mierke), a riadne hrubou fixkou.
 7. Pri dizajnovaní, osoba ktorá chce byť vodcom teamu má zväčša najmenšie predpoklady robiť to.
 8. V prírode, optimum sa nachádza vždy niekde v strede. Neverte výsledkom ktoré vravia že optimum sa nachádza v extrémnom bode.
 9. Nemať všetky informácie ktoré potrebujete nie je výhovorka, že nemôžete začať robiť analýzu.
 10. Ak váhate, urobte odhad. V núdzi, urobte odhad. Ale určite ten zmetok dajte do poriadku keď už máte reálne čísla.
 11. Niekedy, najrýchlejšia cesta ako niečo dotiahnúť do konca je všetko zahodiť a začať odznovu.
 12. Nikdy neexistuje len jedno správne riešenie. Ale určite existuje mnoho nesprávnych.
 13. Dizajn vychádza z presnej špecifikácie. Nie je žiadny dôvod navrhnúť niečo „o kúsok lepšie“ ako požaduje špecifikácia.
 14. (Edizonov princíp) „Lepšie“ je nepriateľom „dobrého“
 15. (Shea-ov princíp) Dizajn sa dá vylepšiť najmä na uživateľskom rozhraní a to je zároveň presne aj miesto kde sa dá najviac domrviť.
 16. Ľudia ktorý robili podobnú analýzu pred vami nemuseli vedieť o nič viac ako viete vy, preto nie je dôvod dôverovať jej viac ako vašej. O to viac nie je dôvod predkladať ich analýzu ako vašu.
 17. Fakt, že sa analýza objavila v nejakej publikácií nijako nesuvisí s tým, že môže byť skutočne správna.
 18. Minulá skúsenosť je nezastupiteľná pri hodnotení realizovateľnosti, ale môže sa tiež stať, že príliš veľa reality môže zabiť aj inak celkom dobrý dizajn.
 19. Je málo pravdepodobné že ste násobne šikovnejší ako hocikto vo vašom obore. Ak vaša analýza tvrdí, že úniková rýchlosť je dvojnásobkom rýchlosti svetla, možno ste vynašli nadsvetelný pohon, ale omnoho pravdepodobnejšie je že ste niečo domrvili.
 20. Zlý dizajn s dobrou prezentáciou bude eventuálne zamietnutý. Dobrý dizajn so zlou prezentácioiu bude zamietnutý ihneď.
 21. (Larrabee-ov princíp) Polovica výkladu na prednáškach stojí za hovno. Vzdelanie je schopnosť rozpoznať, o ktorú polovicu ide.
 22. Keď váhaš či máš písať dokumentáciu, píš. (Najväčšie požiadavky na dokumentáciu sú krátko po ukončení projektu.)
 23. Časový harmonogram ktorý si navrhol vyzerá ako úplne sci-fi až do memntu kedy ťa klient nevyhodí za to, že si ho nedodržal.
 24. Volá sa to „Štruktúra rozdelenia práce“ (Work Breakdown Structure) lebo zostávajúca práca bude vždy pripbúdať, pokým ju nemáte rozdelenú, alebo pokým ju neviete nejako štrukturovať.
 25. (Bowden-ov princíp) Vždy po zlyhaní testu je možné doladiť analýzu tak, aby sa ukázalo, že ste v skutočnosti mali stále nastavené negatívne hodnoty tolerancie.
 26. (Montemerlo-v princíp) Nerobiť hlúposti.
 27. (Varsi-ov princíp) Časový plán plynie iba jedným smerom.
 28. (Ranger-ov princíp) Niečo ako obed zadarmo neexistuje.
 29. (von Tiesenhausen-ov príncíp programového manažmentu) Aby ste získali realistický odhad náročnosti projektu, vynásobte prvotný odhad trvania projektu číslom PÍ a čo sa týka odhadu finančných nákladov posunte desatinnú čiarku o jedno miesto vpravo.
 30. (von Tiesanhausen-ov princíp) Ak potrebujete dosiahnúť čo nalepší výsledok navrhnutého systému, naučte sa dobre kresiliť. Inžinieri vždy zrealizujú projekt presne podľa prvotnej skice.
 31. (Mo-ov princíp evolučného vývoja) Nedostanete sa na mesiac lezením na čoraz vyššie a vyššie stromy.
 32.  (Atkinsov princíp dema) Keď všetko funguje perfektne, skutočne dôležitý účastníci akurát nie sú prítomný.
 33. (Patton-ov princíp programového plánovania) Dobrý plán živelne realizovaný teraz je lepší ako perfektný plán realizovaný budúci týždeň.
 34. (Roosveltov princíp plánovania) Urob čo vieš, tam kde si a s tým čo máš.
 35. (de Saint Excupétyho princíp dizajnu) Dizajnér vie, že dosiahol dokonalosť nie vtedy, keď už niet čo pridať, ale vtedy keď niet čo odobrať.
 36. Začínajúci inžinier vie navrhnúť elegantný systém, dobrý inžinier vie navrhnúť perfektne vyladený systém a vynikajúci navrhne systém tak, aby aj reálne fungoval.
 37. (Henshaw-ov princíp) Jedným z pilierov úspechu projektu je určiť, kto je na vine.
 38. Napriek poučkám z kníh,  špecifikáciu projektu definujú schopnosti tímu.
 39. Hociaký výskumný program, ktorý „náhodou“ zahŕňa dizajn novej rakety, je de fakto programom vývoja novej rakety.
 40. (aleternatívna formulácia 39) Tri kľúčové zásady pre dodržanie stanoveného rozpočtu a časového harmonogramu pri projekte vývoja nových nosičov s ľudskou posádkov:
  1. nevyvíjať nové nosiče
  2. nevyvíjať nové nosiče
  3. nech robíte čokoľvek, nevyvíjať nové nosiče
 41.  (McBryanov princíp) Nemôžeš niečo vylepšiť, pokým si to ešte nerozchodil.
 42. Nikdy nie je dostatok času urobiť to poriadne, ale, nejakým zázrakom sa vždy nájde čas urobiť to odznovu.
 43. Vesmír nič nedaruje. Ak niečo domrvíš, ľudia zomrú. Aj keď analýza bola správna.

 

Foto: wikipedia

Be the first to comment

Leave a Reply