OSX: vypísať veľkosť obrázkov v adresári

Pre import obrázkov do zdrojového kódu hier zavše potrbujem zistiť ich veľkosť. Spravil som krátky skript ktorý vypíše výšku a šírku obrázku v aktuálnom alebo zadanom (prvý parameter) adresári:


#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]
then
DIRPATH=""
else
DIRPATH=$1
LAST=${DIRPATH:length-1:1}
[[ $LAST != "/" ]] && DIRPATH="$DIRPATH/"; :
fi

for filename in $DIRPATH*.{jpg,png}; do
size=($(sips -g pixelWidth -g pixelHeight $filename | grep -o '[0-9]*$'))&& echo "$filename;${size[0]};${size[1]}"
done

Ukážka výstupu:

zelka.jpg;290;538
frog.png;500;486
krtko.png;226;202
kvet.png;300;282
lev.png;488;397
lopata.png;266;443
slnko.png;379;378
vedro.png;316;359
zalud.png;480;599
zirafa.png;640;1158

Skript mám uložený pod menom „imageresize.sh“ v adresáry /Users/matus/scripts ku ktorému mám nastavenú cestu v .bash_profile:
export PATH=$PATH:/Users/matus/scripts/
aby som ho mohol volať z ľubovolného adersáru v terminály.

Následne mám skripty alebo VIM makrá, ktoré mi tento výstup pretransformujú ná potrebný kód.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply